Tytuł artykułu: Stateczność zbocza i zagrożenie osuwiskowe w świetle kompleksowych badań geologicznych

Autorzy: GAWRIUCZENKOW, I., KACZMAREK, Ł., KIEŁBASIŃSKI, K., KOWALCZYK, S., MIESZKOWSKI, R., WÓJCIK, E.

Słowa kluczowe: analiza stateczności, metody geofizyczne, laboratoryjne techniki badawcze, metoda redukcji parametrów c-φ, południowa Polska

Streszczenie: W artykule przedstawiono studium przypadku oceny stateczności zbocza zlokalizowanego w południowej Polsce, w obszarze o skomplikowanej budowie geologicznej. Zaproponowano wieloetapową metodologię oceny stateczności zbocza. Zastosowane komplementarne techniki badawcze pozwoliły uzyskać dokładną i rzetelną ocenę stateczności analizowanego zbocza, a przedstawiona wieloetapowa procedura analizy uwarunkowań stateczności umożliwiła uwzględnienie różnych cech i mechanizmów destabilizujących stan równowagi, co pozwala na prognozowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.08

Cytowanie w stylu APA: Gawriuczenkow, I., Kaczmarek, Ł., Kiełbasiński, K., Kowalczyk, S., Mieszkowski, R. & Wójcik, E. (2017). Stateczność zbocza i zagrożenie osuwiskowe w świetle kompleksowych badań geologicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 85-98. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.08

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gawriuczenkow i inni, 2017), następne powołania: (Gawriuczenkow i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Gawriuczenkow, Ireneusz, Łukasz Kaczmarek, Kamil Kiełbasiński, Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Emilia Wójcik. "Stateczność zbocza i zagrożenie osuwiskowe w świetle kompleksowych badań geologicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 85-98. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.08.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gawriuczenkow i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.08, author={Gawriuczenkow, Ireneusz and Kaczmarek, Łukasz and Kiełbasiński, Kamil and Kowalczyk, Sebastian and Mieszkowski, Radosław and Wójcik, Emilia}, language={polish}, title={Stateczność zbocza i zagrożenie osuwiskowe w świetle kompleksowych badań geologicznych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.08}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A8/art8.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={85-98}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back